Skip to main content

प्यार 💋 एक ऐसी चीज़ है... जो

प्यार 💋 एक ऐसी चीज़ है... जो अगर लड़का समझ जाए तो लड़की नहीं समझती, अगर लड़की समझ जाए तो लड़का नहीं समझता, और अगर दोनों समझ जाएँ तो बहनचोद ... कमरा नही मिलता. 😂😂😂😂😂

Popular posts from this blog