Skip to main content

precision-strike-chahiye-terro

Precision strike chahiye terror camp ke upar ....target assassination terrorist leaders ko .. Also inke andar itna khauf paida karo ki terrorristso ke ghar se nikal na band ho jaye ..aur nikle toh 2 log ek saath na kahin ja na paye ..

Popular posts from this blog